MOBILITEIT

Mobiliteit betekent letterlijk “beweeglijkheid” en heeft te maken met vervoer in de breedste zin van het woord. Vervoer voor Elkaar ondersteunt organisaties bij onderzoek naar het bevorderen van de mobiliteit van mensen.

Mobiliteitsoplossingen

Een hogere arbeidsparticipatie, verbeterde gezondheid en een stijging in autobezit leiden tot nieuwe opgaven rondom mobiliteit. Van buurtbus tot stad en streekvervoer, alle soorten van vervoer kunnen een essentiële rol spelen in het kiezen van de juiste vorm van mobiliteit.

Steeds vaker is er juist ook een combinatie nodig van vervoer, zoals fiets, auto, bus en te voet. Over veel van deze thema’s denkt Vervoer voor Elkaar met gemeenten, regio’s en overheden mee en adviseert over mobiliteitsoplossingen. 

buurtbus_1000x600

ONZE SPEERPUNTEN

Wij adviseren en doen onderzoek rondom mobiliteit en dragen mobiliteitsoplossingen aan rondom ouderen, mensen met een beperking en om eenzaamheid tegen te gaan.

Ouderen_300x300

Ouderen

Uit mobiliteitsonderzoeken blijkt dat dat de mobiliteit van ouderen de laatste jaren per persoon flink gegroeid is. De oorzaken hierachter zijn een verhoogde arbeidsparticipatie, meer welvaart, hoger rijbewijsbezit en een betere gezondheid. Daarnaast is er, door het langer thuis blijven wonen, meer behoefte onder de ouderen om zelfstandigheid te waarborgen en mobiel te blijven. De mate van zelfstandigheid is ook bepalend voor de beleving van eenzaamheid.

 

Vraagstukken waarover wij meedenken zijn:

  • Welke effecten hebben de vergrijzing op de mobiliteit?
  • Sluit de beschikbare mobiliteit aan bij de behoefte?
Eenzaamheid-2_300x300

Eenzaamheid

De laatste jaren staat eenzaamheid onder vooral ouderen hoog op de sociale agenda. Niet omdat ouderen eenzamer zijn dan jongeren, maar vanwege hun kwetsbare positie in de samenleving. Noodgedwongen langer zelfstandig blijven wonen, roept tegelijkertijd een aantal problemen op. De invloed van eenzaamheid is groot en heeft gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het verbeteren van mobiliteit door vervoersoplossingen kan ouderen stimuleren naar buiten te gaan en onder de mensen te zijn.

 

Vragenstukken waar wij ons op richten zijn:

  • Zijn de huidige vervoersmogelijkheden voldoende?
  • Sluiten de vervoersmogelijkheden aan bij de bevolkingssamenstelling?
  • Hoe kunnen we de mobiliteit van kwetsbare groepen verbeteren?
Beperking_300x300

Mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking voldoen de reguliere vervoersmogelijkheden vaak niet. Hun situatie vraagt in veel gevallen om een andere aanpak en daarbij behorende oplossingen. Vanwege hun afhankelijkheid is het stimuleren van de mobiliteit voor deze groep mensen van groot belang.

 

Vragenstukken waar wij ons op richten zijn:

  • Is er voldoende vervoer voor mensen met een beperking?
  • Voldoende huidige vervoersoplossingen aan de wensen?
  • Is er behoefte aan vervoer op maat?

PROJECT: MOBILITEIT & EENZAAMHEID

In 2015 is Zet (Schakel naar Sociaal Resultaat) in opdracht van de Stichting Vervoer voor Elkaar een “verkenning” gestart rondom de nieuwe zorgwet. Het is voor ouderen niet vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor de mobiliteit van kwetsbare mensen?

WAT WIJ DOEN

De Stichting Vervoer voor Elkaar ondersteunt en initieert onderzoeken ter bevordering van de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting en zoekt de samenwerking met professionele organisaties, bedrijven, ondernemingsraden en bonden. Daarbij gaan wij vooral uit van de cofinanciering van onderzoeken om tot bruikbare adviezen en aanbevelingen te komen. Door het mede opzetten van onderzoeken, projecten en het financieren daarvan, draagt Vervoer voor Elkaar haar verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van de mobiliteit.