DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzetbaarheid is een veel toegepaste term en richt zich op het beleid waarbij mensen en talenten binnen een organisatie worden gematched.

Gericht beleid

Een werkgever moet in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en toenemende concurrentie extra moeite doen om werknemers binnenboord te houden. Daarnaast gaan de sterke vergrijzing van de samenleving gepaard met een diversiteit aan problemen. Voor werkgevers wordt het daarom steeds belangrijker om de juiste mensen aan te trekken en te behouden.

Gezond, fit, gemotiveerd en productief houden van medewerkers is voor veel organisaties een grote uitdaging. Met gericht beleid op duurzame inzetbaarheid streven organisaties dit na. Dit onderwerp heeft aan belang gewonnen vanwege het “doorwerken” en het vooruitschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Oplossingen voor duurzame inzetbaarheid

ONZE SPEERPUNTEN

Door rekening te houden met de specifieke wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun loopbaan behouden werkgevers over kwalitatief en gemotiveerd personeel. Vervoer voor Elkaar ondersteunt organisaties bij onderzoek en het vinden van oplossingen voor duurzame inzetbaarheid gericht op arbeidsmobiliteit, seniorenbeleid en welzijn.

Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit is een belangrijk thema in het duurzamer en flexibeler inzetten van personeel. Door de werknemers van posities te laten veranderen gedurende hun loopbaan blijven ze uitgedaagd en lopen ze minder snel vast in hun carrière. Roulatie, afwisseling en doorstroming zijn daarin van belang. Ook een gedegen loopbaanbeleid is een belangrijk aspect in het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen organisaties.

 

Als stichting ondersteunen wij in onderzoek naar vragen als:

  • Zijn er voldoende mogelijkheden voor werknemers op het gebied van arbeidsmobiliteit?
  • Is er loopbaanbeleid gericht op arbeidsmobiliteit binnen de organisatie?
Seniorenbeleid en duurzame inzetbaarheid

Seniorenbeleid

Het is belangrijk dat oudere medewerkers gemotiveerd blijven werken. Werkgevers doen dan ook veel moeite om werk voor senioren aantrekkelijk te houden. Als oudere medewerkers gemotiveerd zijn, blijven zij namelijk langer werken. Dit is enerzijds van belang in verband met de betaalbaarheid van voorzieningen en anderzijds om voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te houden. Gericht beleid op senioren is daarom nodig zodat oudere werknemers de aansluiting houden.

 

Vervoer voor Elkaar helpt organisaties bij vraagstukken rondom:

  • Is er gericht seniorenbeleid?
  • Is er voldoende aandacht voor de oudere werknemers?
Arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsomstandigheden

Om op verantwoorde wijze werknemers duurzaam inzetbaar te houden zijn goede werkomstandigheden een randvoorwaarde. Daarin zijn veilig en gezond werken op een verantwoordelijk wijze van belang.

 

Vragenstukken waar wij ons op richten zijn:

  • Hoe kan agressie voorkomen worden en hoe kan men beter leren omgaan agressie op het werk?
  • Wordt er voldoende geanticipeerd op veranderende werkomstandigheden en/of technische ontwikkelingen?

PROJECT: MOBILITEIT & EENZAAMHEID

In 2015 is Zet (Schakel naar Sociaal Resultaat) in opdracht van de Stichting Vervoer voor Elkaar een “verkenning” gestart rondom de nieuwe zorgwet. Het is voor ouderen niet vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor de mobiliteit van kwetsbare mensen?

WAT WIJ DOEN

De Stichting Vervoer voor Elkaar ondersteunt en initieert onderzoeken ter bevordering van de mobiliteiten en duurzame inzetbaarheid. Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting en zoekt de samenwerking met professionele organisaties, bedrijven, ondernemingsraden en bonden. Daarbij gaan wij vooral uit van de cofinanciering van onderzoeken om tot bruikbare adviezen en aanbevelingen te komen. Door het mede opzetten van onderzoeken, projecten en het financieren daarvan, draagt Vervoer voor Elkaar haar verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van de mobiliteit.