MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

Mobiliteit-eenzaamheid-2_1100x500

Veranderingen sociaal domein

De laatste jaren is er veel veranderd in het sociale domein in Nederland. Met de drie transities (AWBZ-Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) en de nieuwe Zorgwet zijn kwetsbare mensen meer aangewezen op hun eigen kracht, kwaliteiten en persoonlijk netwerk. Het is voor hen niet vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor de mobiliteit van kwetsbare mensen?

 

Verkenning
Met die vraag is Zet – Schakel naar Sociaal Resultaat in opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar in 2015 een “verkenning” gestart. Een opvallende constatering uit deze inventarisatie is het verband tussen mobiliteit en eenzaamheid. Mobiliteit is voor mensen een mogelijkheid om contact te onderhouden met de buitenwereld. Zonder vervoersmogelijkheden ben je aan huis gebonden: je leefwereld en sociale netwerk verkleint en de kans op vereenzaming neemt toe.

Toch wordt vanuit dit perspectief niet altijd naar vervoer gekeken. Nu zijn de sociale consequenties van beperkte mobiliteit natuurlijk niet direct zichtbaar. Mobiliteit wordt dan ook nog vooral gezien als een praktische zaak die geregeld moet worden. Er valt nog een wereld te winnen. Reden voor Zet en Vervoer voor Elkaar om dit thema verder te verdiepen met “Leidraad Mobiliteit voor minder eenzaamheid”.


Pilot gemeente Udenhout
Voor de Pilot is gekozen voor de gemeente Udenhout, vanwege een sterk sociaal netwerk, met veel actieve en betrokken professionals en vrijwilligers. Een aantal van hen namen zitting in de Werkgroep Mobiliteit & Eenzaamheid.


Vervoerswaaier
Als uitkomst van de Pilot Udenhout is een “Vervoerswaaier” geproduceerd met alle vervoersmogelijkheden, die gepresenteerd is in een “netwerkbijeenkomst” met de betrokken vrijwilligers en professionals. Daarbij is een uitgebreide toelichting op de Vervoerswaaier gevoegd.


Op Weg naar Contact
Daarnaast hebben Zet en Vervoer voor Elkaar gezamenlijk een publicatie gepresenteerd genaamd “Op Weg naar Contact”. Daarin is uitgebreid aandacht besteed aan “Wat Mobiliteit kan doen voor het verminderen van Eenzaamheid”. Deze publicatie is door Vervoer voor Elkaar ook overhandigd aan de Kamercommissie.


Monitoring
Monitoring van de Pilot in Udenhout vindt gedurende minimaal 12 maanden plaats:

  • Wat zijn de ervaringen van de intermediairs?
  • Hoe actief wordt de Vervoerswaaier gebruikt?
  • Wat zijn de effecten?

Tegelijkertijd wordt het project verbreed naar andere gemeenten.

Downloads

Dit inspiratieboek geeft inzicht in wat mobiliteit kan doen voor het verminderen van eenzaamheid. Download boek

 

Deze folder beschrijft een stappenplan om mobiliteit in te zetten om eenzaamheid tegen te gaan. Download folder

De vervoerswaaier is bedoeld om inwoners een overzicht te geven van alle busverbindingen in de regio. Download waaier

Een uitleg van de vervoerswaaier. Bekijk toelichting

Lees hier de verkenning van de vervoersmogelijkheden voor kwetsbare mensen. Bekijk verkenning

Contact

Neem voor meer informatie over het project contact met ons op.

Meer projecten

Ontdek al onze projecten op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Op onze project pagina vindt u een compleet overzicht van wat Vervoer voor Elkaar doet om organisaties en overheden vooruit te brengen.

Andere_projecten_550x350