PROJECT BUURTBUS

buurtbus_1100x500

Vrijwilligers in het OV

De aanleiding voor dit onderzoek was een verkennend onderzoek in 2010 waaruit geconstateerd is dat er veel verschillende afspraken bestaan tussen concessieverleners, concessiehouders en buurtbus verenigingen/stichtingen. Daarnaast verdiende ook de afspraken tussen de besturen van buurtbus verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers de nodige aandacht.

 

Harmonisatie in afspraken 
Het doel van het onderzoek was het bepalen in welke mate de stichting Vervoer Voor Elkaar een rol kan spelen in het doen van aanbevelingen en/of faciliteren om de positie van de vrijwillige chauffeurs in het openbaar vervoer op het gebied van arbeid, veiligheid en gezondheid in Nederland te verbeteren. De ambitie van de stichting is om door middel van dit onderzoek te komen tot: “Harmonisatie in afspraken” en “Landelijke implementatie van de aanbevelingen” ter voorkoming van onduidelijkheden in de toekomst.

 

Betrokkenheid als uitdaging
De stichting Vervoer voor Elkaar ziet het als uitdaging om de partijen die betrokken zijn bij de inzet van vrijwilligers in het openbaar vervoer te informeren, adviseren en faciliteren. Om bij te dragen aan geharmoniseerde afspraken en implementatie van de aanbevelingen heeft de stichting diverse documenten samengesteld.

 

Downloads
Het onderzoek heeft diverse documenten opgeleverd. Download op deze pagina het eindrapport en brochure rondom het project.

 

Vragen?
Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Downloads

Onderzoek positie vrijwilligers binnen het openbaar vervoer. Download het rapport

Brochure "Vrijwilligers op de Buurtbus". Download de brochure

Dit handboek is opgesteld om de achterliggende organisatie, regels en richtlijnen duidelijk te hebben voor alle betrokken partijen. Download Handboek Buurtbus: Regels en richtlijnen

Concept overeenkomst voor de exploitatie van een buurtbus. Download concept

Concept overeenkomst voor vrijwilligers tot het uitvoeren van chauffeursdiensten. Download concept

Contact

Neem voor meer informatie over het project contact met ons op.

Meer projecten

Ontdek al onze projecten op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Op onze project pagina vindt u een compleet overzicht van wat Vervoer voor Elkaar doet om organisaties en overheden vooruit te brengen.

Andere_projecten_550x350