VRIJWILLIGERS OP DE BUURTBUS

Vrijwilligers-op-de-Buurtbus_1100x500

Eenduidige afspraken vrijwilligers

Vervoer voor Elkaar (destijds SAGB) heeft bureau J.H. de Waal-Impact opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de positie van de vrijwillige chauffeur op de buurtbus.

 

Onduidelijk afspraken
De huidige situatie laat zien dat de afspraken tussen concessieverlener (provincies, regiobesturen), de concessiehouder (OV-bedrijven), buurtbusverenigingen en hun besturen zeer onduidelijk zijn. In sommige gebieden is het buurtvervoer zeer goed geregeld, waar in andere gebieden onduidelijkheid is over de taken en verantwoordelijkheden. Vervoer voor Elkaar vond dat een er meer duidelijkheid moest komen in de formele positie van alle betrokken partijen.

 

Onderlinge verschillen
In eerste instantie heeft bureau J.H. de Waal-Impact onderzoekt gedaan naar de diversiteit in afspraken tussen de verschillende partijen. Dit met als doel om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge verschillen en de verbeterpunten.

 

Pilots
Aan de hand van deze bevinden zijn meerdere pilots gestart om zo tot eenduidige afspraken te komen. De pilots in Twente, Holland Noord (noord) en op de Veluwe zijn reeds afgerond. De afronding van de pilots in Amstelland, Friesland en Groningen/Drenthe volgt later.

 

Harmonisatie in afspraken
Op basis van de afgeronde pilots zijn reeds een aantal conclusies getrokken en meerdere aanbevelingen gedaan voor meer harmonisatie in de afspraken. Uiteindelijk is de wens deze afspraken landelijk te implementeren en zo toekomstige onduidelijkheden te voorkomen.

Contact

Neem voor meer informatie over het project contact met ons op.

Meer projecten

Ontdek al onze projecten op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Op onze project pagina vindt u een compleet overzicht van wat Vervoer voor Elkaar doet om organisaties en overheden vooruit te brengen.

Andere_projecten_550x350