Eenzaamheid en mobiliteit

Vervoerswaaier Udenhout

De laatste jaren is er veel veranderd in het sociale domein in Nederland. Met de drie transities (AWBZ-Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) en de nieuwe Zorgwet zijn kwetsbare mensen meer aangewezen op hun eigen kracht, kwaliteiten en persoonlijk netwerk. Het is voor hen niet vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein voor de mobiliteit van kwetsbare mensen?

Verkenning

Met die vraag is Zet – Schakel naar Sociaal Resultaat in opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar in 2015 een “verkenning” gestart. Een opvallende constatering uit deze inventarisatie is het verband tussen mobiliteit en eenzaamheid. Mobiliteit is voor mensen een mogelijkheid om contact te onderhouden met de buitenwereld. Zonder vervoersmogelijkheden ben je aan huis gebonden: je leefwereld en sociale netwerk verkleint en de kans op vereenzaming neemt toe.

Toch wordt vanuit dit perspectief niet altijd naar vervoer gekeken. Nu zijn de sociale consequenties van beperkte mobiliteit natuurlijk niet direct zichtbaar. Mobiliteit wordt dan ook nog vooral gezien als een praktische zaak die geregeld moet worden. Er valt nog een wereld te winnen. Reden voor Zet en Vervoer voor Elkaar om dit thema verder te verdiepen met “Leidraad Mobiliteit voor minder eenzaamheid”.

Pilot gemeente Udenhout

Voor de Pilot is gekozen voor de gemeente Udenhout, vanwege een sterk sociaal netwerk, met veel actieve en betrokken professionals en vrijwilligers. Een aantal van hen namen zitting in de Werkgroep Mobiliteit & Eenzaamheid.

Vervoerswaaier

Als uitkomst van de Pilot Udenhout is een “Vervoerswaaier” geproduceerd met alle vervoersmogelijkheden, die gepresenteerd is in een “netwerkbijeenkomst” met de betrokken vrijwilligers en professionals. Daarbij is een uitgebreide toelichting op de Vervoerswaaier gevoegd.

Op Weg naar Contact

Daarnaast hebben Zet en Vervoer voor Elkaar gezamenlijk een publicatie gepresenteerd genaamd “Op Weg naar Contact”. Daarin is uitgebreid aandacht besteed aan “Wat Mobiliteit kan doen voor het verminderen van Eenzaamheid”. Deze publicatie is door Vervoer voor Elkaar ook overhandigd aan de Kamercommissie.

Monitoring

Monitoring van de Pilot in Udenhout vindt gedurende minimaal 12 maanden plaats:

  • Wat zijn de ervaringen van de intermediairs?
  • Hoe actief wordt de Vervoerswaaier gebruikt?
  • Wat zijn de effecten?

Tegelijkertijd wordt het project verbreed naar andere gemeenten.

Downloads

Download hieronder de verschillende documenten die zijn opgeleverd in het kader van het project:

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76