Over Vervoer Voor Elkaar

Over Vervoer Voor Elkaar

Vervoer Voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit. Wij adviseren, ondersteunen en (mede-)financieren bij onderzoeken en projecten op het gebied van gezondheid en vervoer. Wij brengen vrijwilligers en hulpbehoevenden samen om zo passende vervoersoplossingen te vinden.

Daarnaast zetten we ons in voor de verbetering van de werkomstandigheden binnen het beroeps- en vrijwilligersvervoer. In onze projecten zoeken we veelvuldig de samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid.

Over Vervoer Voor Elkaar

Onze visie

Mobiliteit is een grondrecht.

Wij geloven dat vervoer de kwaliteit van leven verbetert door mensen met elkaar te verbinden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op goed vervoer en goede werkomstandigheden. Reizigers moeten zich kunnen verplaatsen en werknemers moeten op een verantwoorde manier kunnen werken. Wij zetten ons in voor een toekomst waarin iedereen kan profiteren van voldoende vervoersmogelijkheden en waarin werkomstandigheden juist zijn voor iedere werknemer, betaald of vrijwillig.

VvE staat voor het mogelijk maken van vervoer voor iedereen, op een verantwoorde manier. Wij zoeken de verbinding met mensen en bedrijven om mobiliteit te stimuleren en werkomstandigheden te verbeteren.

Waar wij voor staan

Vervoer voor Elkaar staat voor het mogelijk maken van vervoer voor iedereen, op een verantwoorde manier. Wij zoeken de verbinding met mensen en bedrijven om mobiliteit te stimuleren en werkomstandigheden te verbeteren.

Onze kernwaarden

Onze werkwijze uit zich in de volgende kernwaarden.

  • Deskundigheid (zelfstandig of ingehuurd) - We werken volgens professionele standaarden, nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen, staan open voor de mening en wensen van anderen en laten ons handelen toetsen door derden
  • Betrokkenheid (ook wel 'commitment') - We streven naar het vergroten van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitssector. We werken vanuit onze drijfveren en voelen ons verbonden met de doelstellingen van onze stichting.
  • Verbinding (meer dan alleen betrokkenheid) - Met onze ruime expertise en netwerk in de mobiliteitssector zijn we in staat om verbindingen te leggen tussen onze doelgroepen en organisaties.
  • Ontwikkeling - We hebben oog voor trends in de sector, oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. We zetten in op nieuwe projecten die bijdragen aan bovenstaande ontwikkelingen.
  • Duurzaamheid - Vervoer voor Elkaar ondersteunt organisaties bij onderzoek en het vinden van oplossingen voor duurzame inzetbaarheid gericht op arbeidsmobiliteit, seniorenbeleid en welzijn.

Onze adviseurs

Johan Elsinga - Voorzitter

Johan Elsinga

Voorzitter

In het verleden ben ik werkzaam geweest bij de Vervoersvakbeweging als bestuurder in het vervoer en daarna 20 jaar in het Openbaar- en kleinschalig personenvervoer. In deze tijd heb ik altijd managementrollen vervuld. Nu heb ik binnen de stichting Vervoer voor Elkaar de rol van voorzitter.

Mail: johan@vervoer-voor-elkaar.nl

Frank van Rozendaal - penningmeester

Frank van Rozendaal

Penningmeester

Mijn achtergrond ligt in de accountancysector en de lagere overheid (gemeenten en gewesten) in de provincie Brabant. Binnen de organisaties heb ik als financieel adviseur/specialist de verschillende disciplines (sociaal, fysiek en bedrijfsvoering) geadviseerd en ondersteund. Bij de Stichting Vervoer voor Elkaar opereer ik als penningmeester.

Mail: frank@vervoer-voor-elkaar.nl

Rob van Hengel - Secretaris

Rob van Hengel

Secretaris

Ik werkte 17 jaar voor de vakbeweging en onderhandelde voor vrijwel alle CAO’s in wegvervoer, binnenscheepvaart en veerdiensten. Tot het streekvervoer mij trok en ik vestigingsmanager werd in Apeldoorn, Nieuwegein. Daarna maakte ik een overstap naar het noorden, Groningen Stad en Streek en weer later geheel Drenthe. Ik gebruik mijn kennis van vervoer sinds 2000 bij de Stichting Vervoer voor Elkaar in de rol van secretaris.

Mail: rob@vervoer-voor-elkaar.nl

Ewoud Modderman - bestuurslid

Ewoud Modderman

Bestuurslid

Na een studie vervoerseconomie en bijna acht jaar bij de rijksoverheid met als aandachtsgebied openbaar vervoer heb ik de overstap gemaakt naar een openbaarvervoerbedrijf. Hier ben ik werkzaam geweest als verantwoordelijke voor de productie, later vooral logistiek en ontwikkeling. Veel ervaring opgedaan met ondernemingsraden en vakorganisaties. Sinds 2010 ben ik nog steeds actief in verschillende vrijwilligers banen, waaronder als bestuurslid bij de stichting VVE.

Mail: ewoud@vervoer-voor-elkaar.nl

Hanny Geerts - Bestuurslid

Hanny Geerts

Bestuurslid

Mijn naam is Hanny Geerts en ik zit in het Algemeen Bestuur van Vervoer voor Elkaar. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als HR-consultant in diverse bedrijven. Hier heb ik veel met duurzame inzetbaarheid van mensen te maken. Mijn ervaring zit vooral initiëren en organiseren van trajecten in een organisatie en het adviseren van directie en management. In het verleden ben ik werkzaam geweest bij een organisatie die zich bezighield met vervoer van deur tot deur voor ouderen en mensen met een handicap.

Mail: hanny@vervoer-voor-elkaar.nl

Arthur Staal - bestuurslid

Arthur Staal

Bestuurslid

Hoewel ik altijd de wens heb gehad om in het openbaar vervoer te werken, verkozen mijn ouders om me te laten studeren. Als werkstudent kwam ik in aanraking met de apothekerswereld, het begin van een vijfendertig jaar lange bedrijfscarrière waarbij hij diverse managementfuncties heeft vervuld. In mijn vrije tijd hou ik me alsnog bezig met OV door het vervullen van diverse bestuursfuncties: stichtingen voor rijdend erfgoed (bussen en trams). Ik werk momenteel als bedrijfsadviseur voor een grootstedelijk vervoerbedrijf.

Mail: arthur@vervoer-voor-elkaar.nl

Jurgen van de Nieuwenhuijzen - Bestuurslid

Jurgen van de Nieuwenhuijzen

Bestuurslid

Mijn naam is Jurgen van de Nieuwenhuijzen en ik werk als HR-manager bij werkleerbedrijf Lucrato. Dit bedrijf voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde en is arbeidsbemiddelaar voor mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van betaald en duurzaam werk. In het verleden ben ik 15 jaar in verschillende HR-functies werkzaam geweest in het openbaar streekvervoer bij Connexxion en haar rechtsvoorgangers.

Mail: jurgen@vervoer-voor-elkaar.nl

Vacatures

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76