ONZE PARTNERS

Wij werken met diverse partners samen op uiteenlopende projecten.

Logo_ZET

ZET - Verrassend verbinden voor sociaal resultaat
Zet is een creatief participatiebureau voor maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van overheid en samenleving. Wij richten ons op de sociale kant van mobiliteit: wat betekent mobiliteit voor mensen en wat hebben zij nodig om van de mogelijkheden gebruik te kunnen maken? In opdracht van overheden werken we samen met inwoners en organisaties aan mobiliteit voor iedereen. Kijk ook op: www.wijzijnzet.nl.

Logo-Kenniscentrum-Vrijwilligersvervoer

Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer
Vervoersdiensten met vrijwilligers krijgen meer aanvragen. Zij hebben behoefte aan meer onderlinge uitwisseling en aan kennis. Bijvoorbeeld over het vinden van vrijwilligers, het professionaliseren van de organisatie en samenwerking met andere vervoerders. Iedereen moet van A naar B kunnen komen, ook als je dit niet zelfstandig kan. Wij helpen bij het inzetten van vrijwilligersvervoer om dit te realiseren. Kijk ook op: www.kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl

Windesheim_logo

Hogeschool Windesheim
Bij Windesheim in Almere en Zwolle studeren ruim 27.500 studenten, 1.650 cursisten en werken ruim 2.750 medewerkers. Wij willen actief bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Kijk ook op: www.windesheim.nl

goedcontactbeheer-logo

Goed Contactbeheer
Goedcontractbeheer helpt zorgorganisaties om het doelgroepenvervoer van en naar de dagbesteding goed te regelen. Hierbij valt te denken aan: Verbetertrajecten, inkooptrajecten, factuurcontroles, werkinstructies, slimme tools, klachtenafhandeling. Kijk ook op: www.goedcontractbeheer.nl

BC-Groen

Babel Communicatie 
Bij Babel zijn we ervan overtuigd dat goede communicatie leidt tot goede zorg. Daarom is het onze missie om communicatie in de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Voor onze klanten creëren wij onderscheidende strategieën, ontwerpen en producten die leiden tot vertrouwen, draagvlak en interactie. Wij helpen organisaties in zorg en welzijn met strategie, websites, e-mail marketing, social media, data & data visualisatie (dashboards). Kijk ook op: www.babelcommunicatie.nl