MOBILITEIT IS MEEDOEN

Mobiliteit is meedoen.jpg

Participatieve aanpak om met mobiliteit eenzaamheid te voorkomen.

Mobiliteit is geen doel maar een middel

Mobiliteit is een middel om mee te kunnen doen aan activiteiten in de maatschappij, De beschikbaarheid van passend vervoer bepaalt bijvoorbeeld of je naar de winkel kunt, naar het ziekenhuis of op bezoek bij vrienden. De meeste mensen regelen dat zelf, al dan niet met hulp van hun netwerk. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bovendien vergroot gebrek aan mobiliteit de kans op vereenzaming

De gebruiker staat centraal

Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, ontwikkelden Zet en Vervoer voor Elkaar een participatieve aanpak waarbij de gebruiker centraal staat. Kwetsbare mensen hebben vaak een zetje nodig van iemand die ze vertrouwen uit hun eigen omgeving. Hulpverleners, vrijwilligers en professionals kunnen dan ook een essentiële rol spelen in de bemiddeling tussen vervoersvraag en vervoersaanbod. Door het aanbod van mobiliteit toegankelijk te maken en de informatie overzichtelijk weer te geven, halen we praktische drempels weg. Bemiddelaars kunnen zo gemakkelijker het gesprek aangaan over mobiliteit en mensen stimuleren op weg te gaan naar contact.

Samen vraag en aanbod bij elkaar brengen

Wij maken het lokale speelveld inzichtelijk. Een actiegerichte aanpak staat hierbij centraal; we gaan op zoek naar concrete oplossingen samen met de betrokken partijen. Dit doen we enerzijds door naast inwoners te gaan staan. Anderzijds krijgen we alle betrokken partijen (gemeenten, vervoerders, vrijwilligers, zorg- en welzijnsinstellingen) aan tafel en zorgen we dat we samen kunnen werken aan concrete oplossingen. Om vraag en aanbod van vervoer bij elkaar te brengen ontwikkelden Zet en Vervoer voor Elkaar een stappenplan.

Downloads

Bent u nieuwsgierig naar het stappenplan en de mogelijkheden, download de brochure dan via deze pagina of vraag hem kosteloos aan via onze contactpagina.

Vragen?
Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Downloads

Brochure "Stappenplan Mobiliteit is Meedoen". Download de brochure

Contact

Neem voor meer informatie over het project contact met ons op.

Meer projecten

Ontdek al onze projecten op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Op onze project pagina vindt u een compleet overzicht van wat Vervoer voor Elkaar doet om organisaties en overheden vooruit te brengen.

Andere_projecten_550x350