Mobiliteit ouderen in Apeldoorn

Mobiliteit ouderen in Apeldoorn

Vervoer voor Elkaar heeft in samenwerking met Bureau Wisselwerk een onderzoek gedaan naar de vervoersmogelijkheden van kwetsbare groepen in de gemeente Apeldoorn.

Onderzocht is welke vervoersmogelijkheden ouderen en mensen met een beperking hebben en in hoeverre dit voldoende is. De mogelijkheden bij deze groepen zijn in kaart gebracht aan gepresenteerd aan de gemeente.

Doelen

De kern van het onderzoek is om te komen tot:

  • Passende vervoerdiensten en arrangementen ontwikkelen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben;
  • Verbinding van het individu met zijn leefomgeving;
  • Verbinden van mensen om hen te activeren een vrijwillige bijdrage te leveren aan de samenleving.

Totaalplan

Het vooronderzoek heeft geleid tot het opstellen van een totaalplan vanuit de gemeente Apeldoorn om de mobiliteit te verbeteren. Binnen die plan draagt de gemeente de medeverantwoordelijkheid voor de mobiliteit en neemt de gemeente een actieve rol bij de inzet van vrijwilligers. Hiermee is de wens van Vervoer voor Elkaar om de gemeente de eindverantwoording te laten nemen gerealiseerd.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76