Project Buurtbus: Vrijwilligers in het OV

Buurtbus vrijwilligers

De aanleiding voor dit onderzoek was een verkennend onderzoek in 2010 waaruit geconstateerd is dat er veel verschillende afspraken bestaan tussen concessieverleners, concessiehouders en buurtbus verenigingen/stichtingen. Daarnaast verdiende ook de afspraken tussen de besturen van buurtbus verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers de nodige aandacht.

Harmonisatie in afspraken

Het doel van het onderzoek was het bepalen in welke mate de stichting Vervoer Voor Elkaar een rol kan spelen in het doen van aanbevelingen en/of faciliteren om de positie van de vrijwillige chauffeurs in het openbaar vervoer op het gebied van arbeid, veiligheid en gezondheid in Nederland te verbeteren. De ambitie van de stichting is om door middel van dit onderzoek te komen tot: “Harmonisatie in afspraken” en “Landelijke implementatie van de aanbevelingen” ter voorkoming van onduidelijkheden in de toekomst.

Betrokkenheid als uitdaging

De stichting Vervoer voor Elkaar ziet het als uitdaging om de partijen die betrokken zijn bij de inzet van vrijwilligers in het openbaar vervoer te informeren, adviseren en faciliteren. Om bij te dragen aan geharmoniseerde afspraken en implementatie van de aanbevelingen heeft de stichting diverse documenten samengesteld.

Downloads

Het onderzoek heeft diverse documenten opgeleverd:

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76