Samenwerking informatie voor reizigers

Samenwerking informatie ov

Wanneer mensen op zoek zijn naar goede, betaalbare en betrouwbare lokale vervoersmogelijkheden vraagt dit aardig wat zoekwerk en doorzettingsvermogen. Zo is dat ook in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond en Haarlemmermeer in Noord-Holland. Er is wel aanbod, maar het is niet altijd makkelijk te vinden. Het ontbreekt enerzijds aan overzicht, en anderzijds aan kennis bij de mensen kunnen helpen om er gebruik van te maken.

Het project

Het project Samenwerking informatie voor reizigers maakt onderdeel uit van een groter en langer lopend project waarin 8 gemeenten in Noord-Holland een netwerk vormen met 19 vervoersdiensten met vrijwilligers. Aanjager van het netwerk is het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer. De 8 gemeenten sturen samen het Wmo en leerlingenvervoer aan onder de naam RegioRijder. De vervoersdiensten met vrijwilligers zijn zeer divers; het zijn buurtbusverenigingen, (rolstoel)vervoerders met eigen wagenpark en maatjesdiensten. Het doel van dit netwerk is om vervoersdiensten met vrijwilligers te ondersteunen, elkaar beter te leren kennen en op zoek te gaan naar kansen voor samenwerking.

Samenwerking

Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer heeft de samenwerking opgezocht met Vervoer Voor Elkaar om samen te kijken naar de mogelijkheden waarmee Vervoer Voor Elkaar het project met hun kennis en kunde bij zou kunnen staan. Een onderdeel daarvan is een cofinanciering van het project, hiermee hoopt het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer een goede aanzet te kunnen realiseren om in de toekomst verder op te kunnen borduren. Het afgelopen jaar zijn er 3 toets-momenten geweest om te bepalen of de doelstelling is gehaald en de termijnfinanciering gehonoreerd kon worden. De eerste twee zijn geweest en gehonoreerd, de derde volgt op 23 februari.

Wat is er bereikt:

  • Informatiemateriaal ziekenhuizen: Er is contact met zowel het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk als het Spaarne Gasthuis Haarlem/ Hoofddorp. Op beide locaties is ons voornemen om i.s.m. het ziekenhuis een algemene folder te ontwikkelen waarin het aanbod van de diverse vrijwilligersorganisaties staat vermeld met verwijzing naar een website voor meer informatie (ikwilvervoer.nl). Flyer-vrijwilligersvervoer Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
  • Informatiemateriaal verwijzers: Het tweede onderdeel betreft informatievoorziening aan verwijzers. Hiervoor is eerst een tussenstap genomen om alle online informatiemateriaal te checken en te zorgen dat dit up-to-date is. Dit zijn gemeentelijke websites, sociale kaarten en andere online kanalen. Pas als deze informatie op orde is kunnen we de brief aan verwijzers sturen. De verwachting is dat we dit in september maar uiterlijk half oktober kunnen doen. Divers foldermateriaal is nu klaar.

Op 23 februari wordt het project afgerond om vervolgens zich verder te ontwikkelen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76