Vervoersmogelijkheden Amersfoort

Amersfoort vervoersmogelijkheden

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Beschikbaarheid van vervoer is een bepalende factor voor  leefbaarheid en zelfredzaamheid. De meeste mensen regelen hun vervoer zelf, al dan niet met behulp van hun netwerk. Voor een aantal doelgroepen zijn specifieke regelingen en oplossingen nodig. Het mobiliteitsveld is een complex geheel waarin zelfs professionals soms de weg kwijt raken, laat staan de persoon die om vervoer verlegen zit.

Het voorkomen van eenzaamheid zit soms in het “niet weten wat de mogelijkheden zijn”. Daarom is in Amersfoort, samen met de vrijwillige vervoersinitiatieven het idee geopperd om een keer alle vervoersmogelijkheden handzaam op een rij te zetten. Daarmee geef je de hulpverleners, zoals thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties en iedereen die achter de voordeur komt (de professionals), een hulpmiddel om mensen te adviseren, te stimuleren en te activeren om op pad te gaan. Soms is een klein duwtje of  extra informatie genoeg op er op uit te gaan. Dit kan zijn op wijkniveau naar een winkelcentrum, maar ook sociaal bezoek dat iets verder weg ligt, of gewoon een dagje uit.

In de gemeente Amersfoort is onder leiding van In de buurt 033, met de Stichting Vervoer voor Elkaar en Wij zijn Zet, samen met de verschillende vervoersinitiatieven, het startschot gegeven voor een handzaam en geordend overzicht van alle vervoersmogelijkheden, onderverdeeld per wijk. Het resultaat mag er zijn. En overzichtelijke en bruikbare folder met alle vervoersmogelijkheden op een rij.

Weer een project, waarbij mobiel zijn, betekent dat je nog meedoet!

Downloads

Het project heeft een overzichtelijke vervoersfolder opgeleverd. Download hier de brochure rondom het project.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76