Ouderen op Weg naar Contact

Project: Ouderen op weg naar contact

Het mogelijk maken dat ouderen in dunbevolkte gebieden mee blijven doen en daarmee eenzaamheid voorkomen. Een welkome bijdrage kan zijn om bestaande vervoersoplossingen en  de vervoersvraag van de doelgroep bij elkaar te brengen en beter op elkaar aan te laten sluiten.

Mobiliteit

Mobiliteit is voor mensen een mogelijkheid om contact te onderhouden met de buitenwereld. Zonder vervoersmogelijkheden ben je aan huis gebonden: de leefwereld verkleint, het sociale netwerk neemt af en de kans op vereenzaming neemt toe. Hoewel er zeer vele initiatieven ontstaan vanuit de samenleving voor vervoer op maat, bereiken zij vaak onvoldoende de doelgroep met een vervoersvraag. We moeten concluderen dat de vervoersvraag en het vervoersaanbod elkaar niet altijd eenvoudig weten te vinden. Dat geldt in beide richtingen.

Het FNO fonds

In Udenhout is door Vervoer voor Elkaar en Zet een integrale aanpak ontwikkeld die zorgt voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. In navolging van ons eerdere project “Mobiliteit en Eenzaamheid” in Udenhout, werd met financiering van het FNO fonds, in een 3-tal Brabantse (krimp-) gemeenten een vergelijkbaar project gestart. Daarmee is dit project onderdeel van het grote FNO project: “Meer veerkracht, langer thuis”.

3 deelprojecten

Uiteindelijk zijn met de financiele medewerking van het FNO fonds de 3 deel projecten gestart in Oisterwijk, Rucphen en Zundert. Stichting Vervoer voor Elkaar, Zet en KBO Brabant zijn gezamenlijk aan dit FNO project begonnen.

Downloads

Het onderzoek heeft diverse documenten/eindproducten opgeleverd. Download hier het inspiratieboek of de vervoerswaaijer Oisterwijk, de vervoerswaaijer Zundert of de vervoerswaaijer Rucphen.

Vragen?

Zelf graag starten met eenzelfde project in uw omgeving of zijn er vragen, neem dan contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.


Deelprojecten in vogelvlucht

Oisterwijk
Het afgelopen half jaar hebben we vanuit het project “Ouderen op weg naar contact” aan een oplossing gewerkt  om de vraag en het aanbod van vervoer binnen de gemeente Oisterwijk dichter bij elkaar te brengen. Daartoe is een werkgroep aan de slag gegaan, samengesteld met vrijwilligers en professionals  uit de gemeente, aangevuld met vertegenwoordigers van Zet, KBO Brabant en Vervoer voor Elkaar. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Het is een  fraaie en bruikbare vervoerswaaier geworden, waarin alle vervoersmogelijkheden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom zijn gebundeld. Zo kunnen de vrijwilligers en professionals die met ouderen werken, alle mogelijkheden zonodig aandragen en bespreken. De vervoerswaaier werd op dinsdag 23 oktober 2018 door wethouder Peter Smit in ontvangst genomen.

Zundert
De projectgroep ‘mobiliteit en eenzaamheid’ heeft samen met professionals, vrijwilligers en ouderen aan een oplossing gewerkt om de vraag en het aanbod van vervoer binnen de gemeente Zundert dichter bij elkaar te brengen. Er is een mooi, handzaam overzicht ontwikkeld. Hierin zijn alle vervoersmogelijkheden in de kernen van de gemeente Zundert gebundeld. Vervoer is belangrijk om contact te kunnen houden. Het overzicht helpt om een ander op weg te helpen naar contact. Dit is gebeurd in de vorm van een Z-card die op 31 oktober jl is aangeboden aan wethouder Twan Zopfi van de gemeente Zundert. De zeer mooi uitgevoerde Z-card is ter beschikking van de vrijwilligers en hulpverleners die contact hebben met de doelgroep van cliënten waarbij eenzaamheid kan worden voorkomen d.m.v. het aanbieden van mobiliteitsoplossingen.

Rucphen
Ook in de gemeente Rucphen heeft het FNO project “Op weg naar contact”geleid tot een uitstekend resultaat. Samen met de werkgroep in Rucphen is een “Vervoerskaart”voor Rucphen en haar dorpskernen ontwikkeld als hulp bij de mobiliteitskeuze. Tijdens het spreekuur van de net benoemde Mobiliteitsconsulenten is op 12 november jl de “Vervoerskaart” gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan wethouder René Lazeroms. De Vervoerskaart is voor de hulpverleners een welkome aanvulling om te kunnen adviseren bij een vervoersvraag. Alle vervoersmogelijkheden in een handzaam overzicht.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76