Vervoer voor Elkaar bij Kamercommissie

Op-weg-nar-contact_1100x500

Dinsdag 22 mei heeft de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag de gezamenlijke publicatie van Zet en Vervoer voor elkaar: ‘Op weg naar contact’,  in ontvangst genomen.

We hebben hen gevraagd oog te hebben voor de rol die mobiliteit speelt bij het verminderen of voorkomen van eenzaamheid en deze kennis in te zetten bij debatten over langer thuis wonen, het pact op de ouderenzorg en eenzaamheid. Ook hebben we gevraagd bij de Minister onder de aandacht te brengen dat er meer samenwerking nodig is tussen wethouders omdat het onderwerp ligt op het snijvlak van ‘sociaal’ en ‘mobiliteit’. Bekijk hier de video die is gemaakt van het in ontvangst nemen van de publicatie.

Estafette

Bij het uitkomen van de publicatie ‘Op weg naar contact’ zijn we een estafette gestart. Via bijzonder hoogleraar Anja Machielse en voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham zijn we uitgenodigd door de Kamercommissie VWS. Op aandragen van de Kamerleden zetten we koers naar de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De publicatie is ontstaan in samenwerking tussen Buitenlijn en de Stichting Vervoer voor Elkaar. Het boekje geeft inzicht in de relatie tussen eenzaamheid en verminderde mobiliteit. De publicatie is ontstaan nadat we door middel van een pilot in Udenhout een aanpak hebben ontwikkeld om vraag en aanbod van vervoer bij elkaar te brengen. Door de decentralisaties in het sociale domein en het langer thuis wonen zijn mensen meer aangewezen op eigen kracht en netwerk. Voor mensen die niet meer kunnen autorijden of fietsen is mobiliteit een belangrijke voorwaarde om mee te blijven doen in de samenleving en een sociaal netwerk te onderhouden. Beiden zijn van belang om sociale eenzaamheid te voorkomen.

Aanpak

Om tot een betere match te komen tussen vraag en aanbod vervullen intermediairs een cruciale rol. Vaak is er wel vervoersaanbod. Maar niet iedereen is op de hoogte of durft er een beroep op te doen. Vrijwilligers en professionals die achter de voordeur komen bij kwetsbare mensen kunnen helpen om de mobiliteitsmogelijkheden beter te benutten en daarmee de kans op vereenzaming te verkleinen.

Aanvraag publicatie 

Neem bij vragen en het aanvragen van de publicatie contact met met ons op via onze contactpagina of stuur een mail aan info@vervoer-voor-elkaar.nl.

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76