Project Buurtbus: Vrijwilligers in het OV

Buurtbus vrijwilligers

De aanleiding voor dit onderzoek was een verkennend onderzoek in 2010 waaruit geconstateerd is dat er veel verschillende afspraken bestaan tussen concessieverleners, concessiehouders en buurtbus verenigingen/stichtingen. Daarnaast verdiende ook de afspraken tussen de besturen van buurtbus verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers de nodige aandacht. Harmonisatie in afspraken Het doel van het onderzoek was het bepalen in…

Lees meer