Vervoersmogelijkheden Amersfoort

Amersfoort vervoersmogelijkheden

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Beschikbaarheid van vervoer is een bepalende factor voor  leefbaarheid en zelfredzaamheid. De meeste mensen regelen hun vervoer zelf, al dan niet met behulp van hun netwerk. Voor een aantal doelgroepen zijn specifieke regelingen en oplossingen nodig. Het mobiliteitsveld is een complex geheel…

Lees meer