Vervoer voor Elkaar bij Kamercommissie

Dinsdag 22 mei heeft de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag de gezamenlijke publicatie van Zet en Vervoer voor elkaar: ‘Op weg naar contact’,  in ontvangst genomen. We hebben hen gevraagd oog te hebben voor de rol die mobiliteit speelt bij het verminderen of voorkomen van eenzaamheid en deze kennis in te…

Lees meer