Opstap naar werk

Op stap naar werk

Regelmatig hebben vervoersdiensten met vrijwilligers ook werkplekken beschikbaar voor mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat heet in beleidstermen. Het zijn mensen die meer begeleiding nodig hebben op de werkvloer en minder belastbaar zijn dan over het algemeen wordt gevraagd. Soms zijn het mensen die re-integreren vanuit een ander vakgebied of herstellende zijn van…

Lees meer

Mobiliteit is Meedoen

Mobiliteit is meedoen: project online

Mobiliteit is een middel om mee te kunnen doen aan activiteiten in de maatschappij, De beschikbaarheid van passend vervoer bepaalt bijvoorbeeld of je naar de winkel kunt, naar het ziekenhuis of op bezoek bij vrienden. De meeste mensen regelen dat zelf, al dan niet met hulp van hun netwerk. Toch is dit niet voor iedereen…

Lees meer

De Reiskaart – Passend vervoer voor iedereen

De Reiskaart

De doelstelling van het initiatief de Reiskaart is om passend vervoer voor iedereen aan te bieden, dat bijdraagt bij aan de zelfredzaamheid van de client, het reduceren van klimaatkilometers en het beheersbaar houden van de kosten. Ook biedt de Reiskaart oplossingen voor het gebrek aan chauffeurs. Het product De Reiskaart gaat verder dan een handig tool…

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid Prorail

Duurzame inzetbaarheid NS

In oktober 2020 is in opdracht van de Stichting Vervoer voor Elkaar een onderzoek afgerond naar kritische factoren voor succes bij duurzame inzetbaarheid (DI) van medewerkers bij ProRail. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door bureau Impact, zijn gebaseerd op diepte interviews met een beperkt aantal sleutelpersonen. Conclusies De belangrijkste conclusies op rij: Bijna een…

Lees meer

Samenwerking informatie voor reizigers

Samenwerking informatie ov

Wanneer mensen op zoek zijn naar goede, betaalbare en betrouwbare lokale vervoersmogelijkheden vraagt dit aardig wat zoekwerk en doorzettingsvermogen. Zo is dat ook in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond en Haarlemmermeer in Noord-Holland. Er is wel aanbod, maar het is niet altijd makkelijk te vinden. Het ontbreekt enerzijds aan overzicht, en anderzijds aan kennis bij de…

Lees meer

Sponsoring hulpgoederen Oekraïne

Sponsoring hulpgoederen Oekraine

De werkgroep hulpgoederen Oost-Europa, afgekort de W.H.O.E uit Apeldoorn verstuurt al decennialang hulpgoederen naar de armste landen in Oost-Europa. Hulpactie voor Oekraïne Het is dan ook niet verwonderlijk dat direct na het uitbreken van de oorlog men besloot ook Oekraïne te helpen. En de toestroom was enorm. Met de hulp van de gemeente Apeldoorn werd een…

Lees meer

Vervoersmogelijkheden Amersfoort

Amersfoort vervoersmogelijkheden

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Beschikbaarheid van vervoer is een bepalende factor voor  leefbaarheid en zelfredzaamheid. De meeste mensen regelen hun vervoer zelf, al dan niet met behulp van hun netwerk. Voor een aantal doelgroepen zijn specifieke regelingen en oplossingen nodig. Het mobiliteitsveld is een complex geheel…

Lees meer

Eenzaamheid en mobiliteit

Vervoerswaaier Udenhout

De laatste jaren is er veel veranderd in het sociale domein in Nederland. Met de drie transities (AWBZ-Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) en de nieuwe Zorgwet zijn kwetsbare mensen meer aangewezen op hun eigen kracht, kwaliteiten en persoonlijk netwerk. Het is voor hen niet vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wat betekenen de veranderingen…

Lees meer

Ouderen op Weg naar Contact

Project: Ouderen op weg naar contact

Het mogelijk maken dat ouderen in dunbevolkte gebieden mee blijven doen en daarmee eenzaamheid voorkomen. Een welkome bijdrage kan zijn om bestaande vervoersoplossingen en  de vervoersvraag van de doelgroep bij elkaar te brengen en beter op elkaar aan te laten sluiten. Mobiliteit Mobiliteit is voor mensen een mogelijkheid om contact te onderhouden met de buitenwereld.…

Lees meer

Mobiliteit ouderen in Apeldoorn

Mobiliteit ouderen in Apeldoorn

Vervoer voor Elkaar heeft in samenwerking met Bureau Wisselwerk een onderzoek gedaan naar de vervoersmogelijkheden van kwetsbare groepen in de gemeente Apeldoorn. Onderzocht is welke vervoersmogelijkheden ouderen en mensen met een beperking hebben en in hoeverre dit voldoende is. De mogelijkheden bij deze groepen zijn in kaart gebracht aan gepresenteerd aan de gemeente. Doelen De…

Lees meer